Miasto Gdańsk
         
         
Quo vadis
GDAŃSKU?
mieszkańcy planują swoje miasto

WRZESZCZ GÓRNY - KRONIKA WARSZTATÓW PLANISTYCZNYCH
FANPAGE QVG    •   RADA DZIELNICY    •   GFIS    •   TROJMIASTO.PL   •   WYBORCZA.PL
31.10.2014 Wrzeszczanie zaprojektują przyszłość dzielnicy  
Wojciech Chmielewski
Już w najbliższy poniedziałek spotkanie na gdańskiej Oruni zainicjuje cykl warsztatów skupiających się na społecznym wymiarze planowania. Projekt, którego organizatorem jest Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej stawia sobie za cel wypracowanie narzędzi wypowiedzi mieszkańców na potrzeby dialogu z planistami oraz przekucie ich głosu w autentyczny i możliwy do realizacji projekt zmian w szeroko pojętej przestrzeni dzielnic.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

13.11.2014 Wiele wątków - wspólna przyszłość  
Wojciech Chmielewski
W środę 12. listopada odbyła się pierwsza z sześciu zaplanowanych sesji warsztatów urbanistycznych wrzeszczańskiej odsłony projektu Quo Vadis, Gdańsku?. Pomimo iż ostatecznie wrzeszczanom nie udało się pobić rekordu frekwencyjnego należącego do Oruni, duża liczba deklaracji uczestnictwa wymusiła ogłoszone na kilka dni wcześniej przeniesienie spotkania z siedziby Rady Dzielnicy do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 45.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

12.12.2014 Jakość przestrzeni, a jakość życia  
Wojciech Chmielewski
Drugie spotkanie z mieszkańcami Wrzeszcza, które odbyło się w ramach warsztatów planistycznych Quo Vadis, Gdańsku? w minioną środę mimo zdecydowanie niesprzyjającej aury zdołało przyciągnąć grupę zaangażowanych w sprawy rozwoju dzielnicy wrzeszczan i studentów kierunków projektowych. Zadania warsztatowe poprzedziła opracowana graficznie prezentacja wniosków ze spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 12. listopada.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

15.01.2015 Urbaniści i mieszkańcy - nowa wizja współpracy  
Wojciech Chmielewski
W środę 14. stycznia po raz kolejny miało miejsce spotkanie z mieszkańcami w ramach warsztatów Quo Vadis, Gdańsku?. Tym razem uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektami studentów Architektury i Urbanistyki PG opartych na wnioskach z poprzednich spotkań. Na spotkaniu wśród uczestników znaleźli się również pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, Zarządu Dróg i Zielenii oraz radni dzielnicowi z Wrzeszcza Górnego i Dolnego oraz Brętowa.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

20.02.2015 System wymaga zmiany  
Wojciech Chmielewski
Czwarta sesja warsztatów planistycznych dla mieszkańców Wrzeszcza, wyznaczająca jednocześnie półmetek akcji informacyjnej oraz zakulisowych prac ekspertów nad postulatami uczestników odsłoniła dostępne aktualnie możliwości wpływu lokalnej społeczności na kierunki rozwoju miasta. Niestety dla wielu prezentacja prawnego i technicznego zaplecza planowania stanowiła jedynie potwierdzenie przekonania o niemocy strony społecznej.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

22.04.2015 Zobaczyć człowieka  
Wojciech Chmielewski
Choć sprzątanie lasu w Jaśkowej Dolinie i promocja książki na temat jego historii skutecznie zagospodarowały czas wielu dotychczasowych uczestników warsztatów, znaleźli się i tacy, którzy zdecydowali się znaleźć chwilę również na wysłuchanie prezentacji i udział w zaplanowanych zadaniach w grupach. Co ciekawe, kwestia Jaśkowej Doliny, w kontekście głównych atutów, wokół których warto budować przyszłość tego miejsca zdominowała dyskusje uczestników.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

29.05.2015 Teoria w praktyce  
Wojciech Chmielewski
Trwa niemal miesięczna przerwa dzieląca przedostatnie i ostatnie spotkanie z mieszkańcami czterech gdańskich dzielnic w ramach warsztatów Quo Vadis Gdańsku. Czas ten zgodnie z zamysłem organizatorów został przeznaczony na domknięcie dokumentacji prac zespołów warsztatowych i merytoryczne opracowanie ich wyników przez zespół projektowy oraz przygotowanie prezentacji podsumowującej cały cykl.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

28.06.2015 Plan działania  
Wojciech Chmielewski
Ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach cyklu Quo Vadis, Gdańsku? już za nami. Z ostatniej szansy na dołączenie do trwającej dyskusji skorzystało wielu dotychczas nieobecnych sympatyków dzielnicy. Pojawiło się również liczne grono dzielnicowych radnych, uczestników specjalnej majowej prezentacji. Nie zawiedli także studenci oraz pracownicy Biura Rozwoju Gdańska na czele z mocno zaangażowaną w dotychczasową dyskusję panią vice-dyrektor Edytą Damszel-Turek.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

16.10.2015 Mikrostrategia jako podręcznik współpracy  
Wojciech Chmielewski
Ledwie kilka dni dzielą nas od konferencji podsumowującej niemal roczne prace zespołu projektowego oraz uczestników otwartych warsztatów nad dokumentem wyznaczającym kierunki przekształceń gdańskich dzielnic oraz metody pracy pozwalające urzędnikom i planistom zrozumieć, docenić i wykorzystać głos aktywnie zaangażowanych mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników. W ramach wrzeszczańskiej edycji projektu odbyło się 6 spotkań z mieszkańcami, w trakcie których określono priorytety strategii działania.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

12.12.2014 Odpocząć w cieniu drzew - relacja z konferencji podsumowującej  
Wojciech Chmielewski
W sobotę, 24. października 2015 historyczny gmach główny Politechniki Gdańskiej gościł licznych zaproszonych ekspertów różnych dziedzin nauki oraz dziesiątki zainteresowanych studentów, działaczy społecznych, urzędników miejskich i mieszkańców Gdańska na konferencji podsumowującej działania przeprowadzone w ramach projektu. Promocja wypracowanych mikrostrategii - namacalnych świadectw zaangażowania mieszkańców w planowanie przestrzenne zgodnie z zamierzeniami organizatorów stała się punktem wyjścia do dalszej debaty, porównania doświadczeń i nawiązania znajomości.
kliknij aby wyświetlić .pdf

więcej...

12.12.2014 Ku integracji - mikrostrategia dla Wrzeszcza Górnego  
Barbara Zgórska
©Prosty Design Wojciech Chmielewski 2015. Wykorzystano oprogramowanie udostępnione przez TwojaStrona.com

obywatele dla demokracji
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG